Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zajimavé články

Krach banky vaše peníze neohrozí, krach penzijního fondu však ano!!!!!!!!!

Už téměř dvacet let mají Češi ze zákona pojištěny své peníze uložené v bankách, stavebních spořitelnách i družstevních záložnách. To znamená, že v případě krachu peněžního ústavu se Fond pojištění vkladů postará o to, abyste své peníze až do částky zhruba 2,5 miliónu korun dostali zpátky.

Ovšem ne všechny úspory u finančních institucí jsou ze zákona pojištěné. Například na úložky na účtech penzijního připojištění či třeba životního pojištění se již pojištění vkladů nevztahuje!!!!!!! Také peníze vložené do cenných papírů (například akcie či dluhopisy) ze zákona pojištěny nejsou.

Každý čtvrtý člověk neví, jaké vklady jsou pojištěné!!!

Stále více než čtvrtina dospělé populace v Česku neví, že klienti bankovní instituce v případě jejího krachu o uložené peníze nepřijdou. Nemají ani tušení o tom, že jejich vklady jsou ze zákona pojištěny. Vyplývá to z posledního průzkumu Fondu pojištění vkladů (FPV).

"V průzkumu, který sledoval znalost existence pojištění vkladů například v případě běžného účtu, se opakovaně ukazuje, že zhruba čtvrtina respondentů ve věku 35 až 65 let neví, že pojištění vkladů se na tento finanční produkt vztahuje. Přitom právě na běžných účtech má naprostá většina obyvatel uloženu velkou část svých úspor," upřesňuje Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka FPV.

Zpět dostanete 100 procent vkladu

Máte-li peníze uložené u banky, stavební spořitelny či kampeličky a ta zkrachuje, bude vám vyplaceno zpět 100 procent vašeho vkladu až do výše 100 tisíc eur (zhruba 2,5 miliónu korun). Přitom nezáleží na produktu, který máte u banky sjednán. Pojištění vkladu se vztahuje jak na běžné účty, tak na spořicí účty, termínované vklady, vkladní knížky a nově i na platební účty sKarty. Zároveň nezáleží na tom, v jaké měně je produkt veden. Pojištění se týká jak českých, tak cizoměnových účtů.

Ovšem myslete na to, že stoprocentní pojištění vkladu do limitu 100 tisíc eur se vztahuje na všechny vklady u jedné banky či kampeličky. Úložky na běžném účtu, spořicím účtu i termínovaném vkladu u jedné banky se totiž sčítají!!!!!!! Přesahuje-li celková suma pojistný limit, je vhodné zvolit produkt jiné banky a nadlimitní vklad si na něj převést.

U českého FPV jsou pojištěny vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v České republice. Ovšem vklady vedené u poboček zahraničních bank působících na našem trhu - například AXA Bank, mBank, ING -, jsou v rámci Evropské unie pojištěny v zemi, kde má sídlo mateřská banka. Výplatu náhrad vkladů by pak zajistil systém pojištění vkladů v zemi sídla mateřské společnosti s případnou pomocí českého FPV.

 

Banka či kampelička zkrachovala. Co dál?

I přesto, že tuzemské bankovnictví je v dobré formě, krach finanční instituce není až tak ojedinělý. Například v březnu letošního roku postihl čtvrtou největší kampeličku Unibon, která spravovala více než 2,8 miliardy korun na účtech zhruba 4400 klientů. V květnu 2011 zkrachovala Vojenská družstevní záložna. Jejím klientům Fond vyplatil náhrady ve výši 70 miliónů korun.

Není proto od věci si připomenout, jak proces výplaty vkladů zkrachovalé finanční instituce vlastně probíhá. O své peníze nemusíte nikoho sami žádat, nemusíte se nikomu připomínat, že jste klienty zkrachovalé instituce. FPV dostane potřebné informace od dané banky. Výplatu vkladů musí poté zahájit nejpozději do 20 pracovních dní od data, kdy ČNB o krachu banky informovala.

O tom, že bude zahájena výplata náhrad vkladů klientů, se nejčastěji dozvíte z médií či z webových stránek FPV. Informovat by vás měla také banka, u které máte peníze uloženy i banka pověřená FPV peníze vyplácet.

O své peníze se musíte přihlásit do tří let od zahájení výplaty náhrad vkladů.

Fond pojištění vkladů a příspěvky bank

Fond pojištění vkladů vznikl v roce 1994 na základě zákona o bankách. Od svého vzniku vyplatil náhrady vkladů v celkové výši zhruba 27 miliard korun více než 300 tisícům klientů. Výplaty se týkaly 12 bank a dvou družstevních záložen. Nejvíce bylo vyplaceno klientům Union banky, 130 tisíc klientů získalo náhrady za 12 miliard korun.

V současnosti FPV ručí za vklady v celkovém objemu 2,45 bilionu korun uložených u 36 pojištěných finančních institucí. Ve Fondu musí být vytvořena rezerva ve výši 1,5 procenta z objemu všech pojištěných vkladů, nyní disponuje částkou 24,5 miliardy korun.

Do FPV dle zákona o bankách povinně odvádějí příspěvky samy banky, záložny a stavební spořitelny. Banky a družstevní záložny přispívají čtvrtletně částkou ve výši 0,04 procenta z průměru objemu pojištěných vkladů, stavební spořitelny ve výši 0,02 procenta. Pojištěné finanční instituce čtvrtletně odvádějí přibližně 900 miliónu korun.

 

Vyplatí se investovat do diamantů?

Diamant je vzácný a fyzikálně jedinečný minerál, který našel své místo nejen ve šperkařství, ale také na investičním trhu. Je ceněn pro svoji krásu a unikátní světelné vlastnosti. Než získá konečný vzhled, lesk a obdiv milovníků luxusu, musí projít složitým procesem zpracování.

 

Dvanáctikarátový diamant Martian Pink v hodnotě 8 až 12 miliónů dolarů

Z fyzikálního hlediska se jedná o krystalický uhlík a nejtvrdší minerál vůbec. Těžba diamantů je velmi nákladná a na každý jeden karát (0,2 gramu) je nutné vytěžit zhruba 250 tun horniny. Nezpracovaný diamant vypadá jako mastné sklo a teprve umělecký brus mu dává krásu, ušlechtilost a konečnou hodnotu.

Barva, čistota, brus a váha

Pro investiční účely se jako hlavní hodnotící kritérium používá briliantový brus o váze od jednoho karátu a výše. S klesající kvalitou brusu klesá i brilance. V případě barvy platí, že čím je diamant světlejší, tím lépe. To ale platí pouze pro běžné kameny (skupiny Cape) ve škále od úplně bílých po nažloutlé.

Jinou kategorií jsou pak "fancy" diamanty – sytě barevné kameny, jejichž cena je několikanásobně vyšší. O čistotě diamantu platí, že čím méně obsahuje inkluzí, vnitřních a vnějších charakteristik, tím je kvalitnější.

Cena

Cena investičních diamantů dlouhodobě roste a na její tvorbě se donedávna výrazně podílela společnost DeBeers jakožto většinový producent. V současné době, kdy producentů přibývá, se ceny diamantů vyvíjejí přirozeněji.

Většina investičních diamantů dosáhla za posledních pět let zhodnocení v řádu desítek procent. Ceny diamantů se odvíjejí od celosvětově respektovaných ceníků – například "Rappaport Report", jehož každotýdenní aktualizace obdržíte za poplatek elektronicky.

Několik desítek let existují i syntetické diamanty, nicméně ty jsou považovány za náhražky, jejich ceny jsou výrazně nižší a největší využití nacházejí v průmyslu.

Srovnání investice do zlata a diamantů

Pokud porovnáme investici do diamantů a zlata, zjistíme několik rozdílů. Diamant je méně likvidní a na rozdíl od investičního zlata není osvobozen od DPH, což jej znevýhodňuje u běžných drobných investorů.

Z tohoto důvodu je investice do diamantu dlouhodobá záležitost, minimálně pět až deset let. Pro velké investory (a investice) naopak představuje výhodu jednak v podobě vysoké koncentrace bohatství a jednak v možnosti vyjednat si výhodnější cenu.

Pro představu, 100 miliónů korun ve zlatě bude vážit přibližně jeden metrák, zatímco stejná částka v diamantech bude představovat maximálně několik jednotek gramů.

Jaké místo mají diamanty v investičním portfoliu?

Vzhledem ke své likviditě by měl diamant v našem investičním portfoliu tvořit maximálně tři až pět procent. Při ceně kvalitních investičních diamantů, která se pohybuje od stovek tisíc, nachází diamanty své místo zejména v portfoliích větších investorů.

 

Exekutoři zabavují věci i těm, kteří nic nedluží

-        Nezbytně nutné je si schovávat paragony, smlouvy o koupi věci apod.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A excindační žaloba podle § 267 občanského soudního řádu, jež se podává u exekučního soudu.

Exekutoři zabavují majetek i lidem, kteří nikomu nedluží, nicméně u nich nějaký dlužník dosud žije nebo donedávna pobýval!!!! Zachránit věci před dražbou a získat je zpět bývá nervy drásající dlouhodobý a nákladný proces.

Výdaje za právníka a soud obvykle zaplatí postižený!!!! Jsou však už i případy, kdy soud rozhodl, že se exekutor dopustil trestného činu porušení domovní svobody.

Dlužníci, kvůli nimž také u osob, které nic nedluží, dochází k exekučním raziím, bývají jejich příbuzní, známí nebo podnájemníci!!!!!!

„Může to být i vaše nová známost, o níž netušíte, že se topí v dluzích,“ varoval laiky ve své nejnovější zprávě právně-informační systém Codexis.

Exekutoři ze zákona smějí vstupovat do bytů třetích osob, které sice nedluží, ale u nichž se vykonavatelé domnívají, že ve své domácnosti přechovávají dlužníka. Stačí jim svědectví sousedů nebo závěry sledování.

Následně jsou oprávněni přijít do bytu sepisovat majetek do dražby, přestože nikdo není doma a majitel bytu o nezvaných hostech neví. Pro vstup exekutorů do bytů či domů třetích osob zákon již nevyžaduje asistenci policie. Vykonavatelům stačí jen zámečník k odvrtání zámku.

Nezabývají se tím, komu co patří. Berou vše. Vy musíte dokazovat, že majetek patří vám, a ne povinnému. Chtějí vidět třeba paragony, smlouvy o koupi věci, soupis z dědického řízení.

Na blokaci je 60 dnů

Do 30 dnů můžete u exekutora podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Musíte předložit faktury a listiny potvrzující, že patří vám,“ sdělila Právu Petra Báčová z Exekutorské komory.

Lidé ale nabývací dokumenty na mnohé věci nemají. Když je tedy exekutoři nevyškrtnou, musíte podat u soudu vylučovací žalobu. Podání stojí dva tisíce korun!!!!! Do dalších 30 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí od exekutora lze podat žalobu na vyloučení věci ze soupisu.

„Jde o excindační žalobu podle § 267 občanského soudního řádu, jež se podává u exekučního soudu. Žalobce musí znovu vlastnictví doložit. Dokud soud o žalobě nerozhodne, nesmí exekutor věc prodat,“ shrnula Báčová.

Některým soudcům někdy stačí čestné prohlášení, jiní vyžadují důslednější doložení, že věci jsou vaše, a ne dlužníka. Třeba pomocí svědků.

Ve většině případů ale stejně soudní řízení, ať skončí vydražením zabaveného majetku nebo jeho vrácením, zaplatí ten, kdo ho zachraňoval a sám nic nedlužil. Jsou-li náklady přisouzeny k tíži dlužníka, aby vám je proplatil, tak obvykle už dluží tolik, že se na vás nedostane!

Doklady ignorovali

Přestože jsou exekutoři oprávněni vstupovat do bytů třetích osob bez jejich vědomí, v některých případech to podle rozhodnutí soudu přece jen už přehnali.

„Nejvyšší soud (NS) dovodil dokonce až trestní odpovědnost daného exekutora pro trestný čin porušování domovní svobody,“ potvrdila analytička Codexis Petra Gříbková.

Podle soudu exekutoři neoprávněně zabavili televizor a DVD přehrávač Danielovi M., ačkoli dlužníkem byl jeho otec. „Věci byly zabaveny v částech domu, které dlužník neobýval. Exekutorovi byly navíc předloženy doklady, které vlastnictví věcí panem Danielem potvrzovaly,“ citovala z rozsudku Gříbková. Exekutoři doklady ignorovali a věci zabavili.

NS uvedl, že navzdory možným snahám třetí osoby pomáhat dlužníkovi skrývat majetek nelze přehlížet právo na domovní svobodu: „Vykonavatel exekutorského úřadu se nemůže zbavit odpovědnosti za případné porušení práva na svobodu obydlí třetích osob tvrzením o neplatnosti právního úkonu mezi dlužníkem a další osobou, byť z úkonu dlužníka může být patrná snaha zúžit prostor (předměty) exekuce.“ Stanoviska NS jsou klíčová, protože sjednocují rozhodování soudů.

Letos Nejvyšší soud uzavřel obdobnou kauzu. V ní potvrdil tvrzení ministerstva spravedlnosti, že se exekutor na rodičích dlužnice dopustil šikany, přičemž ale jediným právně možným „trestem“ za to bylo napomenutí.

 

 

Nezaplacení pojistky může domácnost přijít až na milióny

Vymstít se může i odkládání úhrad za pojištění. Jedna nezaplacená pojistka může totiž připravit pojištěnce až o milióny korun.

V případě, že majitel dluží za pojistku déle než měsíc, pojišťovna mu náhradu za škody po živelné katastrofě nezaplatí.

Nejde ani tak o samotný dluh za nezaplacenou pojistku, ale o to, že třicet dní od doručení první upomínky může pojistka zcela zaniknout. Klient pojišťovny pak nemá v případě škodní události nárok na pojistné plnění a například u živelních škod může přijít i o milióny korun.

Jestliže k události dojde po třicetidenní lhůtě od první upomínky, pojistné vyplaceno být nemůže.Jan Marek, Česká pojišťovna

„Zákon ukládá 30denní lhůtu, v jejímž rámci klient zůstává plně pojištěný a která začíná běžet doručením upomínky zaplacení pojistného. Každá pojišťovna má pak svůj několikastupňový systém upozorňování klientů na splatnost pojistného,“ sdělil Právu Jan Marek z České pojišťovny.

U pojištění domácnosti v momentě, kdy se něco stane, a člověk je v prodlení s úhradou pojistky méně než třicet dní od první upomínky, je mu plnění sníženo o dlužnou částku.

„Jestliže ale k pojistné události dojde po tomto třicetidenním limitu, pojistné vyplaceno být nemůže, protože smlouva zanikla z důvodu neplacení pojistného,“ dodal Marek.

U pojistky rodinného domu, za nějž splácíte hypotéku, se kromě konfliktu s pojišťovnou pojištěnec dostává do vážné kolize i s bankou, protože pojištění domu je v tomto případě povinné.

Banka si tak chrání zástavu a má přednostní právo na vyinkasování pojistného plnění, pokud by nemovitost, coby předmět ručení za úvěr, například vyhořela.

 

Zelenou kartu vždy s řidičským průkazem spolu!!! Platit povinné ručení raději vždy včas!!!

Penále za nepojištěné vozidlo až 300 Kč denně!!!!!!

Prodraží se, i když klient více než třicet dní nezaplatí za povinné ručení!!!!!! V takovém případě se neplatič do potíží nedostane možná, ale určitě, a to prakticky okamžitě od zániku pojistky.

Je-li pojištění kvůli neuhrazení pojistky pojišťovnou zrušeno, tak u povinného ručení se rázem dostáváte do neúprosné mlýnice České kanceláře pojistitelů, která si účtuje penále za každý den, kdy vůz není pojištěn, a vymáhá ho pomocí nákladné exekuce.

Denní sazba tohoto penále, bez toho, co si napočítá exekutor, se pohybuje podle druhu vozidla od 20 do 300 korun.

Správní orgány kromě toho mohou za provozování vozidla bez povinného ručení udělit pokutu v rozmezí od pěti do 40 tisíc korun!!!!!!!

Nepředloží-li řidič při silniční kontrole zelenou kartu, může dostat pokutu od 1500 do 3000 korun!!!!!!!!!!

Odškodnění za škody na zdraví jdou do miliónů!!!!!! 

Pokud by motorista s nepojištěným vozidlem, což platí i v případě, když mu je pojistka kvůli neuhrazení zrušena, způsobil dopravní nehodu, musí všechny náklady uhradit ze svého. Ty přitom mohou dosáhnout v případě vážných zranění až desítek miliónů korun.

Dlužnou pojistku z povinného ručení jako takovou, tedy nezaplacenou složenku za dané období, pojišťovna vymáhá souběžně s tím.

Upomínací sms, upomínka poštou, dopis o zániku pojistky

Česká pojišťovna nejprve rozesílá upomínací e-mail nebo SMS, poté doporučeně tištěnou upomínku. Po uplynutí lhůty následuje dopis informující klienta o zániku pojištění a dále přichází předžalobní upomínka. Až k soudní žalobě dojde u ČP asi 15 procent pohledávek po splatnosti.

„U povinného ručení zasíláme první upomínku pomocí SMS. Po měsíci posíláme dopis s upozorněním na dlužné pojistné a s případným termínem ukončení smlouvy. Takže smlouva je platná ještě minimálně měsíc,“ potvrdil Milan Káňa z Kooperativy.

„Poté, co klient v řádném termínu nezaplatí, k němu odchází upomínka, a po ní lze smlouvu ukončit pro neplacení. Celé to je operace, která trvá minimálně dva měsíce,“ uvedl Václav Bálek z pojišťovny Allianz.

 

 

01.01.2013

Exekuce se změní, vydělají na nich i dlužníci

Některé z řady změn u exekucí, které budou platit od ledna, mohou pomoci dlužníkům ušetřit. A to výrazně. Řeč je především o slučování exekucí a o povinnosti věřitele vyzvat dlužníka k platbě ještě předtím, než se obrátí na soud. Tedy pokud pak chce od dlužníka inkasovat i mnohatisícové náklady řízení. Podle současných pravidel věřitel žádnou takovou povinnost nemá.

 

A tak člověk, který dávno zapomněl třeba na nezaplacenou pokutu za jízdu načerno, mohl dostat až rozhodnutí soudu o tom, že má platit. A již nejen samotnou pokutu v řádu stokorun, ale k tomu i tisícové náklady soudního řízení. Tedy třeba odměnu advokátovi věřitele nebo soudní poplatek. Pokud si tento „nešťastník“ navíc nepřebíral poštu, jednoho dne stál za dveřmi exekutor. A částka byla opět mnohem vyšší.

To se má nyní změnit. Pokud bude věřitel chtít, aby náklady za řízení platil dlužník, bude mu muset poslat tzv. předžalobní výzvu k zaplacení dlužné částky. A to nejméně sedm dní předtím, než se obrátí na soud. Ovšem pozor – výzvu bude zasílat na adresu pro doručování nebo poslední známou adresu. A o to, zda ji dlužník převezme, se již starat nemusí.

Slučování exekucí

Pokud vše ovšem dospěje až k exekuci, může v některých případech ulevit dlužníkově peněžence další novinka. Tou je povinné spojování více řízení do jednoho, tak, aby dlužník třeba za vymáhání více pokut od dopravního podniku neplatil u každé z nich vysoké náklady řízení.

Co se dál změní od ledna 2013

Konec exekucí mazlíčků

Exekutor nebude moci dlužníkovi vzít domácího mazlíčka. Dosud to možné bylo a exekutor mohl domácí zvíře zabavit a prodat. Změna se nebude týkat hospodářských zvířat.

Peníze manželů v ohrožení

Exekutoři budou moci nově obstavit i účty manželů a manželek dlužníků. Stejně tak jim budou moci sáhnout na jejich příjmy a strhávat z nich peníze. Dosud podléhal exekuci společný majetek, ovšem právě s výjimkou účtu a příjmů druhého z manželů. Někteří dlužníci toho zneužívali a své peníze skrývali na účtu partnera.

Podíl v bytovém družstvu

V současnosti je u dlužníka, který je členem bytového družstva, postižen exekucí jeho družstevní podíl. Bytové družstvo v takovém případě vyplácí tzv. vypořádací podíl. Ten však mnohdy ani zdaleka nedosahuje tržní ceny bytu. Nově bude podíl vydražen za skutečnou tržní cenu bytu, kterou určí znalec. Předkupní právo budou mít další členové družstva.

Natáčení exekuce

Exekutor bude muset na žádost lidí přítomných tzv. mobiliární exekuci, tedy soupisu movitých věcí, pořídit její videozáznam. Exekuci může natáčet i ze své vůle. To se týká třeba případů, kdy při soupisu majetku nikdo není nebo hrozí konflikt.

Neoprávněně zabavené věci zpět na své místo

Exekutoři budou muset neoprávněně zabavenou věc po dohodě s jejím majitelem vrátit na místo, odkud ji vzali. Dosud platilo, že si člověk, který se úspěšně domohl vyškrtnutí věci z exekuce, pro ni musel sám dojet.

Nabídka na dům i po dražbě

Nemovitost vydraženou v exekuci bude možné prodat za víc peněz, pokud se po provedené dražbě najde někdo, kdo nabídne alespoň o 25 procent vyšší cenu, než za jakou byla nemovitost vydražena.

Nejen prodej domu, ale i správa

Vedle prodeje nemovitosti dlužníka exekutorům přibude i možnost její správy. Například nájemníci by pak neposílali nájemné dlužníkovi, ale přímo exekutorovi. Ten bude moci rovněž vypovědět a uzavřít nové smlouvy na dodávky energií či pojistné smlouvy

Pokud by tedy byla celková částka za exekuci jedné několikasetkorunové pokuty ve výši 10 tisíc korun, v případě pěti pokut by šlo již celkem o 50 tisíc. Když se ovšem exekuční řízení spojí, náklady dlužník zaplatí jen jednou a ušetří tak desetitisíce. „Dlužníci na tom rozhodně ušetří, dá se dokonce říci, že čím víc exekucí dlužník bude mít, tím víc ušetří,“ komentoval změnu prezident exekutorské komory Jiří Prošek.

Od ledna se mají řízení, která jsou vedena v rámci jednoho exekutorského úřadu, slučovat automaticky. V případě zapojení více exekutorů by měl o spojení na návrh dlužníka rozhodovat soud. Změna se bude týkat především drobných pohledávek jako třeba zmíněných pokut za jízdu načerno.

Exekuce se slučovaly již nyní

Exekutorská komora nicméně již apelovala, aby se se spojováním začínalo co nejdříve. Tedy například již u věřitelů, kteří mají vůči jednomu dlužníkovi více pohledávek. Mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková Právu řekla, že vymáhání dluhů má na starosti soukromá advokátní kancelář a je na ní, jak bude postupovat. „Legislativní změny se samozřejmě promítají do průběhu vymáhání a oni (advokátní kancelář, pozn. red.) je akceptují,“ uvedla Řehková.

Podotkla, že samotní exekutoři slučování pohledávek praktikují často již nyní – na základě dřívějšího doporučení exekutorské komory. „Mnoho dlužníků žádá o sloučení a exekutorské kanceláře jim vyhovují. V případech, kde to možné je,“ poznamenala mluvčí dopravního podniku.

 

Věděli jste? Pojištění z držby nemovitosti existuje a je to…

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy, jiné stavby či díla ve stavbě nebo demolici

  • odpovědnost pojištěného jako stavebníka při provádění stavebních činností na rodinném domě nebo pojištěných ostatních objektech, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, za škodu způsobenou třetí osobou,
     
  • odpovědnost občana vypomáhajícího pojištěnému při provádění stavebních činností na rodinném domě nebo pojištěných ostatních objektech, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, za škodu způsobenou třetí osobou při této činnosti, občanskoprávní odpovědnost osob pověřených čištěním a údržbou chodníku a prostranství, patřících k pojištěné nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě, za škodu způsobenou třetí osobou při této činnosti,
     
  • odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou osobám pomáhajícím odvracet hrozící škodu na pojištěné nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

  • pokrývá odpovědnost pojištěného vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti za škodu způsobenou jiné osobě, která vznikla v souvislosti s touto nemovitostí. Vztahuje se rovněž na odpovědnost osob, jež byly pověřeny čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti.

Související produkty: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< září / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 24317
Měsíc: 225
Den: 10